Aanbod praktijk

 

 

Behandelaanbod: Verschillende vormen van begeleiding/behandeling en coaching zijn mogelijk:

*Individuele begeleiding/cognitieve gedragstherapie en ACT. Voor meer informatie: https://www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/

*E-health: Digitaal consult is eveneens mogelijk. Waarbij gevalideerde E-health module (Embloom) mogelijk is.

*Inzicht gevende gesprekstherapie en schematherapie. Inzichtgevende gesprekstherapie is een behandelmethode die inzicht geeft in de mechanismen die problemen in stand houden. Veel therapievormen richten zich op één klacht en zetten technieken in om deze specifieke klacht te verminderen. Inzichtgevende gesprekstherapie gaat wat verder: Je krijgt meer inzicht in waarom je doet zoals je doet. Een belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van therapie is dat drijfveren van gedrag vaak niet bewust zijn. Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat het beeld dat je van jezelf en anderen hebt, sterk wordt bepaald door eerdere ervaringen. Soms worden ervaringen herbeleefd en onbewust herhaald in de omgang met anderen. Vaak wordt ongewild op een bepaalde manier op dezelfde situaties gereageerd.

*EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een vorm van traumatherapie. Voor meer informatie kunt u deze website raadplegen: https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

*Running therapie. Running therapie is een behandelmethode waarbij rustig hardlopen als therapeutisch middel wordt ingezet om psychische klachten te verminderen (vaak gecombineerd met andere vormen van psychosociale hulpverlening). Voor meer informatie: https://runningtherapie-nederland.nl/

Succesvol bewegen heeft neurobiologische en psychologische effecten. Door te bewegen wordt een aantal processen in ons lichaam op gang gebracht en worden stoffen geproduceerd waardoor we ons prettiger gaan voelen (o.a. de aanmaak van dopamine, endorfine, serotonine, afname van het stresshormoon cortisol). Niet alleen verbetert dit de conditie en het uithoudingsvermogen, maar het stimuleert vaak ook zelfvertrouwen en een afname van onzekerheid, spanning/angst en somberheid. De kern van Running therapie is het verbeteren van zowel de psychische als de lichamelijke conditie, door middel van een rustige duurloop. Presteren staat hierbij niet voorop en het is dus niet belangrijk hoe hard of hoe lang iemand loopt, omdat het accent met name ligt op het vergroten van het psychisch welbevinden. Hoewel dit niet wegneemt dat aanvullende behandeling naast de running therapie (zoals medicatie of gesprekstherapie) geïndiceerd kan zijn, kan de running therapie wel een werkzame aanvulling zijn op weg naar herstel. Het doel van Running therapie is dat je na 12 weken in staat bent om zelfstandig door te gaan met hardlopen (of een andere vorm van duursport).