Aanbod praktijk

 

Aanbod diagnostiek bij Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal:

*IQ bepaling/intelligentieonderzoek met de WISC-V, een (nieuwe) intelligentietest voor afnamen bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar.

*Verscheidene diagnostische instrumenten (vragenlijsten, anamnese, evt. test diagnostiek) kunnen worden gebruikt om sociaal-emotionele problemen (trauma, angst, depressie, zelfbeeld problematiek) dan wel gedragsproblemen (ADHD, oppositioneel gedrag) in kaart te brengen.

 

Aanbod begeleiding en behandeling (aan ouders, kinderen en jongeren alsmede adolescenten/jong volwassenen). 

Verschillende vormen van begeleiding/behandeling en coaching zijn mogelijk:

*Ouderbegeleiding voor ouders met opvoedingsvragen, of zorgen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind.

*Individuele begeleiding/cognitieve gedragstherapie (vanaf circa 8-9 jaar), bijvoorbeeld vanwege emotionele problemen (onzekerheid, angst, somberheid), gedragsproblemen of sociale problemen.

*EMDR (Trauma behandeling).

*Running therapie. Running therapie is een behandelmethode waarbij rustig hardlopen als therapeutisch middel wordt ingezet om psychische klachten te verminderen (vaak gecombineerd met andere vormen van psychosociale hulpverlening).

Succesvol bewegen heeft neurobiologische en psychologische effecten. Door te bewegen wordt een aantal processen in ons lichaam op gang gebracht en worden stoffen geproduceerd waardoor we ons prettiger gaan voelen (o.a. de aanmaak van dopamine, endorfine, serotonine, afname van het stresshormoon cortisol). Niet alleen verbetert dit de conditie en het uithoudingsvermogen, maar het stimuleert vaak ook zelfvertrouwen en een afname van onzekerheid, spanning/angst en somberheid. De kern van Running therapie is het verbeteren van zowel de psychische als de lichamelijke conditie, door middel van een rustige duurloop. Presteren staat hierbij niet voorop en het is dus niet belangrijk hoe hard of hoe lang iemand loopt, omdat het accent met name ligt op het vergroten van het psychisch welbevinden. Hoewel dit niet wegneemt dat aanvullende behandeling naast de running therapie (zoals medicatie of gesprekstherapie) geïndiceerd kan zijn, kan de running therapie wel een werkzame aanvulling zijn op weg naar herstel. Het doel van Running therapie is dat je na 12 weken in staat bent om zelfstandig door te gaan met hardlopen (of een andere vorm van duursport).