Tarieven en vergoeding

Psychologische begeleiding/behandeling en jeugdzorg tot 18 jaar

Er is sinds 2014 een onderscheid aangebracht tussen Generalistische basis Ggz- de meer enkelvoudige psychische problematiek- en specialistische Ggz- de meer complexe psychische problematiek. Psychologenpraktijk met Aandacht Centraal biedt alleen begeleiding binnen de Generalistische basis Ggz. Ook zonder diagnose kan er hulp geboden worden.

Vanaf 1 januari 2015 valt de bekostiging van alle jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat geldt ook voor de psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.

Met Aandacht Centraal heeft een contract met de regio Zuidoost Utrecht afgesloten, wat betekent dat de kosten voor de jeugdzorg gedeclareerd kunnen worden wanneer u woonachtig bent in de volgende gemeenten: Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug. Mits er een geldige verwijzing is worden de kosten door de praktijk direct aan de gemeente gedeclareerd. Ouders kunnen er ook voor kiezen de kosten voor de geboden hulp zelf te betalen (een verwijzing is dan niet noodzakelijk).

 

Tarieven Jeugd Psychologenpraktijk Met Aandacht centraal

-Voor psychologische begeleiding (Bggz) geldt vanaf 2022 een uurtarief van Euro 92,50* (consult a 50 minuten en 10 minuten administratie).

-Intake gesprek (uur gesprek, half uur verslaglegging): Euro 135*

EMDR consult van anderhalf uur: Euro 135*.

-IQ bepaling (intelligentieonderzoek kind 6-17 jaar, afname inclusief rapport): 440 euro.

 

*Genoemde bedragen zijn inclusief btw.

*Een belangrijke voorwaarde heeft betrekking op het afzeggen van afspraken. Indien een afspraak binnen 24 uur van te voren afgebeld wordt of wordt verzuimd, dan brengt de praktijk 50 euro in rekening.

Kosten 18 jaar en ouder

Vanaf 1 januari 2022 wordt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen op een nieuwe manier in rekening gebracht. Deze nieuwe manier heet ‘het zorgprestatiemodel’. Uw zorgverzekeraar blijft de zorg vergoeden, dat verandert niet. De opbouw van de rekening wordt vereenvoudigd. Hierdoor wordt het duidelijker wat uw zorgverzekeraar voor u heeft betaald.

Eigen risico per kalenderjaar
De betaling van het eigen risico per kalenderjaar is een belangrijke verandering bij het zorgprestatiemodel. Eerder kon u 365 dagen in zorg blijven, waarbij de zorg alleen ten laste kwam van het eigen risico van het jaar waarin de zorg startte. Dit wordt anders.

U gaat nu per nieuw kalenderjaar eigen risico betalen. Dit is een besluit van de overheid. Cliënten die ook na 2021 in zorg zijn betalen voor de zorg in 2022 opnieuw eigen risico.

Vergoeding vanuit de basisverzekering (18+)

Om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen heeft u nodig:

Een geldige verwijzing van de huisarts met een datum van voor uw eerste consult op grond van een vermoeden van een stoornis zoals geclassificeerd in de DSM 5; bij klachten zoals bijv. depressie, angst, trauma of problemen te maken met de persoonlijkheid.

 

Psychologenpraktijk Met aandacht centraal heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

DSW en inTwente zorgverzekeraar, Stad Holland, A.S.R basisziektekostenverzekeringen, de Amersfoortse en Ditzo. Mocht u een andere zorgverzekeraar hebben, dan kunt u toch voor vergoeding in aanmerking komen. U ontvangt een factuur na iedere sessie. Deze kunt u  declareren bij uw zorgverzekeraar.

Met een naturapolis is de vergoeding ongeveer 75%. Kijkt u voor de exacte hoogte van de vergoeding uw polisvoorwaarden na. Heeft u een budgetpolis? Dan kunnen er extra restricties gelden. Vraag na bij de zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is of niet. U kunt ook besluiten om de gesprekken niet te declareren en deze geheel zelf te betalen.

Tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse zorgautoriteit).Er is ook nog een zogenaamd onverzekerd zorg-product (OZP*). Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en geldt bijvoorbeeld voor klachten zoals burn-out.

Intake gesprek (uur gesprek, half uur verslaglegging): Euro 135*

Tarief behandeling 60 minuten: Euro 92,50*

 

 

 

 

Running therapie: Tarieven en vergoeding

De prijs per individuele sessie is Euro 60* per uur.

 

Enkele verzekeraars vergoeden op de aanvullende polis running therapie tot een bepaald maximum. Neem bij twijfel over uw polis contact op met uw ziektekostenverzekeraar. In sommige gevallen kan het zijn dat de werkgever of het UWV de kosten voor running therapie wil vergoeden. Het is raadzaam hier bij de werkgever naar te informeren.

 

*Genoemde bedragen zijn inclusief btw.

*Een belangrijke voorwaarde heeft betrekking op het afzeggen van afspraken. Indien een afspraak binnen 24 uur van te voren afgebeld wordt of wordt verzuimd, dan brengt de praktijk 50 euro in rekening.