Klachtenregeling

Uiteraard wordt ernaar gestreefd een behandeling aan te bieden die past bij jouw behoeften en verwachtingen. Het kan voorkomen dat je hierin wordt teleurgesteld. Ik hoor graag persoonlijk als je niet tevreden bent en kom graag samen tot een oplossing.

Wat kun je doen?
In eerste instantie vind ik het belangrijk de klacht te horen. Indien we onderling niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u zich wenden tot het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). De praktijk maakt gebruik van hun klachtenregeling. Klachten kunnen worden ingediend bij: nip@klachtencompany.nl.

Website NIPhttps://psynip.nl/klachtenregeling/

Model-Klachten-en-geschillenreglement-NIP-28112022