Voor wie is Met Aandacht Centraal

Voor wie?

Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal is er voor ouders met opvoedingsvragen, of zorgen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. De praktijk biedt- binnen de generalistische Bggz-begeleiding/behandeling aan kinderen, jongeren en adolescenten tot ca 24 jaar met uiteenlopende psychische klachten waaronder:

  • Gebrek aan zelfvertrouwen/zelfbeeld problematiek
  • Emotionele problemen: spanning- dwang of angstklachten, trauma, somberheid
  • Gedragsproblemen waaronder ADHD of autisme
  • Sociale problemen

Mogelijke behandelvormen zijn o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR (trauma therapie), inzichtgevende gesprekstherapie, schema-therapeutische technieken, ouderbegeleiding.

De praktijk bied geen behandeling bij:

Specialistische Ggz (Sggz), waaronder eetstoornissen, ernstige psychiatrische problematiek (waaronder fors depressieve klachten met automutilatie of suïcidaliteit).

Diagnostiek:

Voor kinderen in de leeftijd 6-17 jaar bestaat er de mogelijkheid tot intelligentieonderzoek (WISC-V onderzoek), bijvoorbeeld om cognitieve over- of ondervraging uit te sluiten dan wel meer zicht te krijgen op de executieve functies.

Aanvullend psychologisch onderzoek (naar sociaal-emotioneel functioneren, persoonlijkheidsonderzoek) is eveneens mogelijk.

 

 

Adolescenten en (jong) volwassenen

Adolescenten en (jong) volwassenen kunnen daarnaast gebruik maken van running therapie. De volgende klachten of verschijnselen kunnen aanleiding zijn om runningtherapie te overwegen:

  • Spanning en angstklachten (burn-out klachten)
  • Stemmingsklachten
  • Concentratieproblemen
  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Lusteloosheid
  • Slapeloosheid