Voor wie is Met Aandacht Centraal

Voor wie?

De praktijk biedt- binnen de generalistische Bggz-begeleiding/behandeling aan jongeren/adolescenten vanaf 18 jaar en volwassenen met uiteenlopende psychische klachten waaronder:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen/zelfbeeld problematiek
 • Emotionele problemen: spanning- dwang of angstklachten, somberheid
 • Gedragsproblemen waaronder ADHD of autisme (Geen diagnostiek; wel begeleiding)
 • Sociale problemen
 • Identiteitsproblemen
 • Psychosomatische klachten zoals buikpijn of hoofdpijn
 • Traumatische ervaringen
 • Rouwverwerking, verlieservaringen

 

De volgende klachten of verschijnselen kunnen aanleiding zijn om running therapie te overwegen:

 • Spanning en angstklachten (burn-out klachten)
 • Stemmingsklachten
 • Concentratieproblemen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Lusteloosheid
 • Slapeloosheid

 

Praktijk Met aandacht centraal bied geen behandeling bij Specialistische Ggz (Sggz) en is helaas niet geschikt:

 • Bij acute crisissituaties of risico hierop (waaronder fors depressieve klachten met suïcidaliteit/automutilatie);
 • Eetstoornissen;
 • Ernstige verslavingsproblematiek;
 • Ernstige psychiatrische problematiek (zoals bijv. psychose);
 • Ernstig antisociaal of externaliserend gedrag;
 • Indien bij aanmelding al duidelijk is dat medicatie geïndiceerd/gewenst is;
 • Relatie- of Systeemtherapie gewenst is.